Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

METAL WITCH – Tales from the Underground Review
METAL WITCH – Tales from the Underground
Iron Shield Records
The story of METAL WITCH can be described as one of true love for the heavy metal sound and determination. The band was formed in 1985, but they managed to release their very good debut album in 2008. This is their sophomore release and it comes 8 years after their debut. They sure don’t like to rush things.

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

MIDNIGHT RIDER – Manifestation Review
MIDNIGHT RIDER – Manifestation
Massacre Records
There was a time, I mean a decade back and even more, that you couldn’t find easily a band playing 80’s inspired heavy metal. You had to do a deep search in the underground metal scene which was a really good and fulfilling thing to do. Years though have passed and now we live in an era when the 80’s metal inspired bands find you; you don’t need to seek for them. This is good, but there are too many such bands and from a point on they lower the quality bar. So, you need to be extra picky in order to find the ones that really sound authentic.

Σάββατο 22 Ιουλίου 2017

IMMOLATION – Atonement Review
IMMOLATION – Atonement
Nuclear Blast Records
My opinion changed as I listened to this with my earbuds on rather than on my boom box. One thing definitely stood out, and that was the music. The vocals don’t really change song-to-song. It’s deep growling accompanied by dark lyrics. But well written, however. These guys made a great contribution to 2017 album releases and I’m also glad that they’ve been getting good scores in terms of ratings.

Κυριακή 16 Ιουλίου 2017

Ο Πόλεμος Των Θεών
Διαβάζοντας κάποια βιβλία αντιλαμβάνεσαι ότι ο συγγραφέας όταν τα δημιουργούσε βρισκόταν σε μια μοναδική στιγμή έμπνευσης, ότι πέραν της έμπνευσης ενσωμάτωσε σε αυτό προσωπικές του σκέψεις και συναισθήματα. Αυτή την αίσθηση είχα διαβάζοντας το βιβλίο αυτο, ότι είναι δηλαδή ένα έργο που απασχόλησε πολύ καιρό των Neil Gaiman και εν τέλει το αποτύπωσε με το καλύτερο δυνατό τρόπο στο χαρτί.

AFTER DUSK - The Character of Physical Law Review
AFTER DUSK - The Character of Physical Law
Value For Money Records
There was a whiskey commercial on TV some years ago which showed people making whiskey taking their time to do so, not because they were lazy, but because time usually gives a better result. I think that this philosophy applies also to AFTER DUSK. It might take time - actually it took them 5 years- but you know the result will be something that is worth mentioning. So let me give you a description of their new release.

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

GOTHIC- Demons Review
GOTHIC- Demons
Loud Rage Music
GOTHIC is a fantastic four piece straight forward gothic/heavy/death metal band from Romania.

This is their fourth album a very intensive, emotional 8 anthem work full of heavy melodies, exceptional melodic guitars, dynamic rhythm section and a crystal clear production and sound, excellent sound engineering with a balanced sound full of melodic riffs, right in the flow rhythm section, a dominating voice and absolutely brilliant work on keyboards.

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

FLOTSAM AND JETSAM – Flotsam and Jetsam Review
FLOTSAM AND JETSAM – Flotsam and Jetsam
AFM Records
I dig the genres these guys belong to, both power/thrash type and to be honest I’ve never (well, that’s a long time) heard a band that falls under these two particular styles. Quite interesting. The music and lyrics definitely are inspiring mainly the vocals make it “power” and the guitar-style is in “thrash” mode. I enjoyed this album thoroughly from beginning to finish.

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

ASSORTED NAILS – Kana Rengashaarniskassa EP + Zoophisticated EP Review
ASSORTED NAILS – Kana Rengashaarniskassa EP + Zoophisticated EP
Independent
I’ve been following this band since its formation and I have to say I’m a fan! They embody two things I like… cool music and fun! They don’t take themselves too seriously; they are an extreme metal band and yet what do you know? They don’t claim to be bad ass dudes doing evil things all day long, but they show how much they love and enjoy what they are doing. So, ASSORTED NAILS stands for the fun side of death metal. That being said doesn’t mean, though, that their music is silly or “light”… On the contrary this German quintet delivers top notch old school death metal with fast tempos and a solid rhythm section that is accompanied by tight and heavy guitars and a singer who spews fun lyrics in such a way that they end up sounding full of hatred and animosity.

Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

ANGEL MARTYR – Black Book: Chapter One Review
ANGEL MARTYR – Black Book: Chapter One
Iron Shield Records
There is quite an adventurous story behind this band. ANGEL MARTYR was formed in 2006 and its founding members were Tiziano Hammerhead Sbaragli (ETRUSGRAVE) and Tiziano Atreiu Chater (ORMGARTH former IMPERIUM). The founders of the band wanted to create straight forward heavy metal music with catchy melodies in the vein of the 80’s sound. At that period they had composed the song “Angel Martyr” which gave the band its name and also you can find it here in their debut album. The two founding musicians a few months after the birth of ANGEL MARTYR realized that they had some artistic differences and so Tiziano Sbaragli was left to continue the band. After many adventures the band found a stable line –up and it is here to present us its debut album.