Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

METAL WITCH – Tales from the Underground Review
METAL WITCH – Tales from the Underground
Iron Shield Records
The story of METAL WITCH can be described as one of true love for the heavy metal sound and determination. The band was formed in 1985, but they managed to release their very good debut album in 2008. This is their sophomore release and it comes 8 years after their debut. They sure don’t like to rush things.

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

MIDNIGHT RIDER – Manifestation Review
MIDNIGHT RIDER – Manifestation
Massacre Records
There was a time, I mean a decade back and even more, that you couldn’t find easily a band playing 80’s inspired heavy metal. You had to do a deep search in the underground metal scene which was a really good and fulfilling thing to do. Years though have passed and now we live in an era when the 80’s metal inspired bands find you; you don’t need to seek for them. This is good, but there are too many such bands and from a point on they lower the quality bar. So, you need to be extra picky in order to find the ones that really sound authentic.

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

IMMOLATION – Atonement Review
IMMOLATION – Atonement
Nuclear Blast Records
My opinion changed as I listened to this with my earbuds on rather than on my boom box. One thing definitely stood out, and that was the music. The vocals don’t really change song-to-song. It’s deep growling accompanied by dark lyrics. But well written, however. These guys made a great contribution to 2017 album releases and I’m also glad that they’ve been getting good scores in terms of ratings.

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Tragul released "The Message"International Melodic Metal band TRAGUL released their second single "The Message" from the upcoming debut album. The mix was done by Aldo Benegas at Blind Owl studios and mastered by Mika Jussila from Finnvox Studios. 

TRAGUL is a melodic metal project created at the end of 2016 by Adrian Benegas, keyboardist and composer of the band Pergana. It features the participation and contribution of reknown metal stars such as Zuberoa Aznarez (Vocals), Steve Conley (Guitars), Oliver Holzwarth (Bass), Alex Holzwarth (Drums)

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Ο Πόλεμος Των Θεών
Διαβάζοντας κάποια βιβλία αντιλαμβάνεσαι ότι ο συγγραφέας όταν τα δημιουργούσε βρισκόταν σε μια μοναδική στιγμή έμπνευσης, ότι πέραν της έμπνευσης ενσωμάτωσε σε αυτό προσωπικές του σκέψεις και συναισθήματα. Αυτή την αίσθηση είχα διαβάζοντας το βιβλίο αυτο, ότι είναι δηλαδή ένα έργο που απασχόλησε πολύ καιρό των Neil Gaiman και εν τέλει το αποτύπωσε με το καλύτερο δυνατό τρόπο στο χαρτί.

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

AFTER DUSK - The Character of Physical Law Review
AFTER DUSK - The Character of Physical Law
Value For Money Records
There was a whiskey commercial on TV some years ago which showed people making whiskey taking their time to do so, not because they were lazy, but because time usually gives a better result. I think that this philosophy applies also to AFTER DUSK. It might take time - actually it took them 5 years- but you know the result will be something that is worth mentioning. So let me give you a description of their new release.